Kunsttorvets historie

Kunsttorvets historie:
Kunsttorvet i Løgstør er et intimt og hyggeligt lille torv, centralt beliggende midt på Løgstør's renoverede havnefront.


Grundstenen til dette lille "kunstcenter" blev lagt af Sonja Hansen i 1995, da hun lejede den smukke og unikt beliggende,


gamle  trykkeribygning Fjordgade 25, i hvilken hedengangne "Løgstør Avis" blev produceret i, i langt de fleste af de 117 år den eksisterede.


Sonja Hansen etablerede her HAVNEATELIER, sammen med tre andre billedkunstnere, hvilket blev den første spæde start til dette skønne område, der nu i folkemunde kaldes "Kunsttorvet".


Siden er flere kunstnere og gallerier kommet til, medens andre er forsvundet.


Området har en dejlig afslappet atmosfære, især om sommeren færdes mange mennesker nærmest døgnet rundt langs havnen, der strækker sig fra industrihavnen i øst, omkring..   


På kunsttorvet gennemføres mange aktiviteter, startende med påske- åbning af Havneatelier og Cafe Kunst.


En Cafe’ er siden kommet til, nemlig Cafe -Kunst på Kunsttorvet.


I 2006 opførtes her på torvet en friluftsscene, der er overdækket af et specielt udformet sejl. Dette sejl er i dets udformning, inspireret af Limfjorden og de mangeartede både og skibe, der passerer tæt forbi.


Dette lille "kunstcenter" tog sin spæde begyndelsen da Sonja Hansen i 1995, sammen med tre andre kunstnere manglede et sted at arbejde. Sonja lejede den smukke og unikt beliggende gamle trykkeribygning Fjordgade 25, i hvilken hedengangne "Løgstør Avis" blev produceret i mange år.


Siden er flere kunstnere og gallerier kommet til, bl.a. Birte Kjærsgård i ”Galleri Fiskehuset”, Gudrun Kjær i ”Galleri Fjordlyset, Mona Lucasen og Birgit Andersen "Birgit A".


Bygningen hvori Havneatelier har til huse var fra 1898 stedet, hvor den hedengangne Løgstør avis blev produceret frem til den i 1976 blev sammenlagt med Fjerritslev Avis.


1 april 1882 blev første udgave af Løgstør Avis udgivet. De første år blev avisen produceret i bygningen på Havnevej 36, men blev i 1898 flyttet til den nyopført trykkeribygning i Fjordgade 25.


Trykkeribygningen fra 1898 udgør dog kun halvdelen af den nuværende bygning. Der blev nemlig opført en tilbygning til trykkeriet i 1952. Af hensyn til den kørende trafik på Havnevej, krævede denne tilbygning til avistrykkeriet, at den lille fiskerihavn foran bygningen blev delvist reduceret til den meget lille, næsten illusoriske havn, der nu eksisterer på stedet.


Den oprindelige fiskerihavns størrelse er i dag markeret i torvet med store polerede granitsten.


Den tilstødende gade, Fjordgade er Løgstørs oprindelige hovedgade, hvori der engang var et levende handelsliv med bl.a. flere købmænd, slagter, skibsprovianterings forretning, flere større handelsvirksomheder, rederivirksomhed osv.


Livet i denne gamle bydel har engang været meget anderledes end i dag, og et efter tiden meget travl og livligt centrum i byen.


I et af ”Krejl’s” blade hedder det bl.a., at Fjordgade var den eneste gade med fast køreunderlag – altså piksten belagt.


End ikke denne belægning af gaden har altid eksisterer; engang midt i attenhundrede tallet, blev borgerne pålagt, at lægge deres mødding ud til forsiden af huset, så et kommunalt oprydningshold kunne fjerne affaldet.


Midt i attenhundrede tallet var det nemlig helt almindeligt for mange husstande, at have høns og et par svin gående i baggårdene. Lidt senere påbød bystyret, at de nærmeste tre alen af gaden ud for husene skulle belægges med piksten, og ikke før sidst i det nittende århundrede, blev hele gaden belagt med brosten, samt to rækker store granitsten midt i gaden til hestevognene at køre på.


Til forsiden
Kontakt for gratis optagelse på- / link fra denne side:

2254 3416 eller krenhansen@hotmail.com

Eneste betingelse: tilhørsforhold til kunst- og havnemiljøet i Løgstør!

Mvh. Kristen Hansen